แถลงการณ์องค์กรกลาง

แถลงข่าวประชามติ 59 4/2559

องค์กรกลางเสนอทุกฝ่ายเรียนรู้บทเรียนการออกเสียงประชามติ 7 สิงหา เพื่อพัฒนาการเมืองการเลือกตั้งไทยอย่างต่อเนื่อง


แถลงข่าวประชามติ 59 3/2559

องค์กรกลางฯ เร่งรัด กกต. ทำงานเชิงรุก ทำความเข้าใจกระบวนการออกเสียงประชามติ


แถลงข่าวประชามติ 59 2/2559

องค์กรกลางฯห่วงใยความน่าเชื่อถือในการออกเสียงประชามติร่างรัฐธรรมนูญ


แถลงข่าวประชามติ 59 1/2559

องค์กรกลางพร้อมสังเกตการณ์ออกเสียงประชามติ


แถลงการณ์ฉบับที่ 2/2559 เรื่องเครือข่ายพลเมืองเพื่อการเลือกตั้ง 2016 ประเทศเกาหลีใต้

ตามที่เครือข่ายพลเมืองเพื่อการเลือกตั้ง2016 ซึ่งเป็นเครือข่ายขององค์กรกลางที่ประเทศเกาหลีใต้ในนามองค์กร PSPD และNGOsกว่า90องค์กรในการทำงานด้านการตรวจสอบการเลือกตั้ง ที่ถูกเจ้าหน้าที่ตำรวจเข้าตรวจค้นสำนักงานในข้อหาทำผิดกฎหมายเลือกตั้ง


แถลงการณ์ฉบับที่ 1/2559

เรื่อง ข้อเสนอต่อร่างรัฐธรรมนูญฉบับเบื้องต้นและเรียกร้องให้ คสช. ให้สิทธิ เสรีภาพแก่ประชาชนในทุกภาคส่วนของสังคมในการแลกเปลี่ยนและแสดงความคิดเห็นต่อร่างรัฐธรรมนูญ

ภาคีเครือข่าย