กรรมการมูลนิธิเข้าร่วมประชุมหารือความร่วมมือเครือข่ายกับ สำนักงาน กกต

นายพลีธรรม ตริยะเกษม กรรมการและเลขานุการ มูลนิธิองค์กรกลางในการประสานความร่วมมือและเครือข่ายในการรณรงค์ให้ผู้มีสิทธิ์ออกมาลงประชามติที่ สำนักงานคณะกรรมการเลือกตั้ง ศูนย์ราชการ
กลับหน้าหลัก

ภาคีเครือข่าย