กรรมการมูลนิธิร่วมเป็นวิทยากรในงานสัมมนาวิชาการ กกต.

คุณสกุล สื่อทรงธรรม กรรมการมูลนิธิร่วมเป็นวิทยากรในงานสัมมนาวิชาการ เหลียวประชามติสากล แลประชามติไทย จัดโดยสำนักงานการคณะกรรมการเลือกตั้งในวันที่ 9 มิถุนายน 2559 ที่สำนักงานคณะกรรมการเลือกตั้งที่ศูนย์ราชการแจ้งวัฒนะ
กลับหน้าหลัก

ภาคีเครือข่าย