ขอเชิญผู้มีจิตศรัทธาร่วมทอดผ้าป่า

ขอเชิญผู้มีจิตศรัทธาร่วมทอดผ้าป่า มูลนิธิองค์กรกลางเพื่อประชาธิปไตย

"ธรรมาธิปไตย ใช้ธรรมตัดสินใจเลือกตั้งอย่างมีคุณภาพ เพื่อได้ผู้แทนคุณธรรม"

ณ บ้านมนังคศิลา

วันพฤหัสบดี ที่ ๘ มีนาคม พุทธศักราช  ๒๕๖๑

กลับหน้าหลัก

ภาคีเครือข่าย