การเมืองสำคัญกับชีวิตของคุณกันไหม

 

การเมืองสำคัญกับชีวิตของคุณกันไหม

ขอชวนคุณมาคุยและรับฟังความคิดเห็นของคนไทยกันว่า การเมืองสำคัญกับพวกเขาหรือไม่ อย่างไร

แล้วคุณล่ะ...มองว่าการเมืองอยู่รอบตัวคุณหรือไม่

สามารถดูได้ที่ https://www.youtube.com/watch?v=bWrWDHy7cu0

 

 

กลับหน้าหลัก

ภาคีเครือข่าย