ชาวบ้านไม่รู้ถึงสิทธิเลือกตั้ง

วันที่ 12 มิ.ย.59 สวนดุสิตโพล ม.สวนดุสิต รายงานผลการสำรวจความคิดเห็นประชาชน เรื่อง รธน.ในสายตาประชาชน โดยถามว่ารธฯ.ฉบับใหม่เกี่ยวข้องกับป.ป.ช.อย่างไร 46.70% ตอบว่ารู้ 53.30% ตอบว่าไม่รู้ เพราะไม่ค่อยมีการปชส.
กลับหน้าหลัก

ภาคีเครือข่าย