การประชุมเครือข่ายครั้งที่ 1/2560

องค์กรกลางได้ร่วมจัดประชุมกับเครือข่ายพีเน็ตจากทั่วประเทศในวันที่ 4-5 มีนาคมที่ผ่านมา เพื่อเตรียมความพร้อมในการทำงานด้านการตรวจสอบการเลือกตั้งและการสร้างความเป็นพลเมือง โดยในการประชุมได้มีการจัด Workshop เพื่อแลกเปลี่ยนประสบการณ์ในการทำงานและการวางแผนเพื่อการทำงานตามแผนยุทธศาสตร์และการพัฒนาองค์กรและเครือข่าย มีผู้เข้าร่วมที่เป็นผู้ประสานงานถาวรประจำภาคทั้ง 9 ภาคและประจำจังหวัดในบางพื้นที่ และจะมีการจัดประชุมอีกตามภาคต่างๆในปีนี้ โดยมีข้อสรุปจากที่ประชุมว่าภายในเดือนมิถุนายนนี้ จะมีผู้ประสานงานถาวรประจำจังหวัดครบทุกภาคทั่วประเทศ

สามารถรับชมหนึ่งใน Workshop ตามลิงนี้ https://www.youtube.com/watch?v=FOvbXCTZoqI

 

 

กลับหน้าหลัก

ภาคีเครือข่าย