ร่วมช่วยเหลือน้ำท่วมภาคใต้

ขอรับบริจาคช่วยเหลือน้ำท่วมใน

การฟื้นฟูให้แก่พี่น้องและเครือข่ายองค์กรกลางจังหวัดภาคใต้

โอนเงินผ่านทางบัญชี 
มูลนิธิองค์กรกลางเพื่อประชาธิปไตย
ธนาคารกรุงไทย สาขาสะพานขาว 021-0-19526-6

เงินบริจาคจะนำส่งถึงผู้ประสานงานภาคและ
จังหวัดเพื่อดำเนินการต่อไป

กลับหน้าหลัก

ภาคีเครือข่าย