มองเลือกตั้งอเมริกา มุมสะท้อนเลือกตั้งไทย

ร่วมเสวนาโดย

รศ.สมชัย ศรีสุทธิยากร กรรมการการเลือกตั้ง
ผศ.ดร.วิบูลพงศ์ พูนประสิทธิ์ คณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
นายพลีธรรม ตริยะเกษม กรรมการและเลขานุการ มูลนิธิองค์กรกลางฯ
ดำเนินรายการโดย นส. กรุณา บัวคำศรี ผู้ประกาศข่าว PPTV 

วันพฤหัสบดี 8 ธันวาคม 2559
เวลา 13.00 - 17.00 น. ห้องประชุม 704
สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง กรุงเทพฯ 
ศูนย์ราชการแจ้งวัฒนะ

กลับหน้าหลัก

ภาคีเครือข่าย