กกต. มีมติกำหนดวันออกเสียงประชามติ 7 ส.ค. 59

นายบุณยเกียรติ รักชาติเจริญ รองเลขาธิการคณะกรรมการการเลือกตั้ง รักษาการแทน เลขาธิการคณะกรรมการการเลือกตั้ง แถลงหลังการประชุมคณะกรรมการการเลือกตั้ง ครั้งที่ 15/2559 วันที่ 18 เมษายน 2559 ว่า ที่ประชุม กกต. ได้มีมติกำหนดให้วันที่ 7 ส.ค. 59
กลับหน้าหลัก

ภาคีเครือข่าย