ข่าวสารประชาสัมพันธ์
๖ พรรคร่วมดีเบทส่งรายชื่อลงตัวแล้ว

พุธ ที่ 22 เดือน มิถุนายน พ.ศ.2554


  ๖ พรรคร่วมดีเบทส่งรายชื่อลงตัวแล้ว

ถ่ายทอดสดทางวิทยุและทีวี ๓ ชม.เต็ม

               

๒๒ มิถุนายน .....ความคืบหน้าล่าสุด  พรรคการเมืองหกพรรคชั้นนำได้ยืนยันรายชื่อผู้ร่วมประชันนโยบายในนามพรรคครบแล้ว เชื่อผู้ฟังล้นห้องประชุมแน่  นอกจากคอการเมืองที่ได้จองที่นั่ง  ผู้สนับสนุนพรรคการเมือง นักวิชาการ และสื่อมวลชน  แล้ว ยังมีเจ้าหน้าที่สถานทูตหลายประเทศ กับอาสาสมัครระหว่างประเทศ เข้าร่วมฟังจากเวทีโดยตรงด้วย

รศ. สมชัย ศรีสุทธิยากร  กรรมการมูลนิธิองค์กรกลางเพื่อประชาธิปไตย และผู้อำนวยการศูนย์วิจัยและติดตามนโยบายภาครัฐ มหาวิทยาลัยศรีปทุม  ผู้ประสานงานการจัดประชันนโยบายระหว่างพรรคการเมือง ได้แจ้งเป็นข่าวล่าสุดของวันนี้ว่า ในการจัดดีเบทวันที่ ๒๓ มิถุนายน  เวลา ๐๙.๐๐ – ๑๒.๐๐ น. ณ ห้องบัวหลวง ชั้น ๕ อาคาร ๑ มหาวิทยาลัยศรีปทุม  บัดนี้ได้รายชื่อของทุกพรรคการเมืองที่เข้าร่วมดีเบทแล้ว ดังนี้  นายอภิสิทธิ์  เวชชาชีวะ นายกรัฐมนตรี หัวหน้าพรรคและบัญชีรายชื่อลำดับที่ 1  พรรคประชาธิปัตย์พลเอกสนธิ บุญยรัตกลิน  หัวหน้าพรรค และบัญชีรายชื่อลำดับที่ 1  พรรคมาตุภูมินายยงยุทธ  วิชัยดิษฐ์  หัวหน้าพรรค และ บัญชีรายชื่อลำดับที่  2  พรรคเพื่อไทยนายกรพจน์  อัศวินวิจิตร  หัวหน้าทีมเศรษฐกิจและ ผู้สมัคร สส. บัญชีรายชื่อลำดับที่  4  พรรคชาติพัฒนาเพื่อแผ่นดินนายปิยะพันธ์ จำปาสุต แกนนำพรรคและผู้สมัคร สส. บัญชีรายชื่อลำดับที่ ๖  พรรคชาติไทยพัฒนาและนายศุภชัย  ใจสมุทร   โฆษกพรรคและผู้สมัคร สส. บัญชีรายชื่อ ลำดับที่ 5  พรรคภูมิใจไทย

คำถามที่แต่ละพรรคการเมืองต้องตอบจะครอบคลุมถึงด้านเศรษฐกิจ สังคม การเมือง ความมั่นคง และ การศึกษา  โดยตลอดเวลาสามชั่วโมงเต็มจะถ่ายทอดทางสถานีโทรทัศน์แห่งประเทศไทย ช่อง ๑๑  สถานีวิทยุโทรทัศน์ โมเดิร์นไนน์ ช่อง ๙  อ.ส.ม.ท.  เครือเนชั่น (เนชั่นแชนแนล และน.ส.พ.เครือเนชั่น)  เคเบิลทีวี สปริงนิวส์  และวิทยุเอฟเอ็ม ๑๐๐.๕ เม็กกะเฮิร์ซ นิวส์ เน็ตเวิร์คเข้าชม : 1454


ข่าวสารประชาสัมพันธ์ 5 อันดับล่าสุด

      คสช.เบรคเลือกตั้งท้องถิ่นเป็นการชั่วคราว 18 / ก.ค. / 2557
      ประยุทธ์เผยวิสัยทัศน์และยุทธศาสตร์ขับเคลื่อนประเทศสู่ความสงบสุข 12 / ก.ค. / 2557
      คุณหญิงอัมพร มีศุข ถึงแก่อนิจกรรม 3 / ก.ค. / 2557
      โมเดลปรองดองสูตร คสช. 3 / มิ.ย. / 2557
      รัฐประหาร! 24 / พ.ค. / 2557


องค์กรกลาง
มูลนิธิองค์กรกลางเพื่อประชาธิปไตย

บ้านมนังคศิลา 514 ถนนหลานหลวง เขตดุสิต กรุงเทพฯ 10300
โทรศัพท์ : 0-2280-5384-5, 0-26283808 โทรสาร 0-2280-5386, 0-2628-3809