ขอเป็นกำลังใจให้เพื่อนของเราที่เกาหลีใต้

ขอเป็นกำลังใจเครือข่ายพลเมืองเพื่อการเลือกตั้ง2016 ซึ่งเป็นเครือข่ายขององค์กรกลางที่ประเทศเกาหลีใต้ในนามองค์กร PSPD และNGOsกว่า90องค์กรในการทำงานด้านการตรวจสอบการเลือกตั้ง ที่ถูกเจ้าหน้าที่ตำรวจเข้าตรวจค้นสำนักงานในข้อหาทำผิดกฎหมายเลือกตั้ง  อ่านต่อ

การประชุมเสนอแผนยุทธศาสตร์ใหม่องค์กรกลาง

เมื่อวันที 19 มิถุนายน มีการประชุมเสนอแผนยุทธศาสตร์และแผนการดำเนินงาน โดยมีการนำเสนอค่านิยมองค์การ วิสัยทัศน์ และ พันธกิจ พร้อมแผนการดำเนินงานด้านต่าง ๆ ซึ่งแบ่งเป็น 4 ด้านหลังที่แบ่งตามพันธกิจขององค์การ เช่นการประสานเครือข่ายทุกภูมิภาค  อ่านต่อ

เข้าร่วมอบรมวิทยากรกระบวนการ

ผู้ประสานงานและอาสาองค์กรกลางเข้าร่วมอบรมวิทยากรกระบวนการ Facilitation‬ training workshop ซึ่งจัดโดนมูลนิธิฟรีดริช เนามัน โดยมีวิทยากรทั้งจากประเทศเยอรมันและประเทศไทย โดยทางองค์กรกลางหวังว่าจะสามารถขยายการอบรมให้กับอาสาสมัครขององค์กรต่อไป  อ่านต่อ

ร่วมเสวนาวิชาการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การสังเกตการเลือกตั้งและประชามติสากล

กรรมการ ผู้ประสานงานถาวรภาค และจังหวัด ได้เข้าร่วมงานเสวนาวิชาการการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การสังเกตการเลือกตั้งและประชามติสากลจัดโดย IRI The Asia Foundation and ANFREL  อ่านต่อ

กรรมการมูลนิธิเข้าร่วมประชุมหารือความร่วมมือเครือข่ายกับ สำนักงาน กกต

นายพลีธรรม ตริยะเกษม กรรมการและเลขานุการ มูลนิธิองค์กรกลางในการประสานความร่วมมือและเครือข่ายในการรณรงค์ให้ผู้มีสิทธิ์ออกมาลงประชามติที่ สำนักงานคณะกรรมการเลือกตั้ง ศูนย์ราชการ  อ่านต่อ

กรรมการมูลนิธิร่วมเป็นวิทยากรในงานสัมมนาวิชาการ กกต.

คุณสกุล สื่อทรงธรรม กรรมการมูลนิธิร่วมเป็นวิทยากรในงานสัมมนาวิชาการ เหลียวประชามติสากล แลประชามติไทย จัดโดยสำนักงานการคณะกรรมการเลือกตั้งในวันที่ 9 มิถุนายน 2559 ที่สำนักงานคณะกรรมการเลือกตั้งที่ศูนย์ราชการแจ้งวัฒนะ  อ่านต่อ

ชาวบ้านไม่รู้ถึงสิทธิเลือกตั้ง

วันที่ 12 มิ.ย.59 สวนดุสิตโพล ม.สวนดุสิต รายงานผลการสำรวจความคิดเห็นประชาชน เรื่อง รธน.ในสายตาประชาชน โดยถามว่ารธฯ.ฉบับใหม่เกี่ยวข้องกับป.ป.ช.อย่างไร 46.70% ตอบว่ารู้ 53.30% ตอบว่าไม่รู้ เพราะไม่ค่อยมีการปชส.  อ่านต่อ

กกต. มีมติกำหนดวันออกเสียงประชามติ 7 ส.ค. 59

นายบุณยเกียรติ รักชาติเจริญ รองเลขาธิการคณะกรรมการการเลือกตั้ง รักษาการแทน เลขาธิการคณะกรรมการการเลือกตั้ง แถลงหลังการประชุมคณะกรรมการการเลือกตั้ง ครั้งที่ 15/2559 วันที่ 18 เมษายน 2559 ว่า ที่ประชุม กกต. ได้มีมติกำหนดให้วันที่ 7 ส.ค. 59  อ่านต่อ