ข่าวสารประชาสัมพันธ์
เปิดตัวแล้ว www.tpd.in.th เว็บไซต์ข้อมูลการเมืองไทย

พฤหัสบดี ที่ 28 เดือน เมษายน พ.ศ.2554


เปิดตัวแล้ว www.tpd.in.th เว็บไซต์ข้อมูลการเมืองไทย
สมาชิกสามารถดูที่มาที่ไปและการทำหน้าที่ของ ส.ส.ได้ทั้งสภา
 
                เครือข่ายข้อมูลการเมืองไทย ทำหน้าที่เป็นเสมือน พ่อครัว หรือ ผู้ปรุงอาหาร ในการจัดการข้อมูลข่าวสาร เพื่อตอบสนองความต้องการของแต่ละเครือข่าย รวมถึงความต้องการสาธารณะที่เกี่ยวข้องกีบข้อมูลที่จัดเก็บหรือเป็นข้อมูลที่กำลังอยู่ในความสนใจของสาธารณชนในขณะนั้น.............
                ข้อความข้างต้นเป็นการแนะนำทั้งเว็บไซต์ฐานข้อมูลทางการเมืองของไทย คือ www.tpd.in.th และตัวหนังสือ ซึ่งออกมาสู่สาธารณะอย่างเป็นทางการเมื่อวันที่ ๒๘ เมษายน ๒๕๕๔ ณ ห้องประชุมสมาคมศิษย์เก่านิสิตรัฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย โดย ศ.ดร.จรัส สุวรรณมาลา อดีตคณบดีคณะรัฐศาสตร์ และหัวหน้าโครงการเครือข่ายข้อมูลการเมืองไทย และ ดร.อรรถสิทธิ์ พานแก้ว จากคณะรัฐศาสตร์ ม.ธรรมศาสตร์ เป็นผู้นำเสนอต่อสื่อมวลชน ผู้แทนองค์กรเครือข่าย ผู้แทนองค์กรภาคพลเมืองที่สนใจ 
            ฐานข้อมูลที่นำเสนอเช่น ภูมิหลังของนักการเมือง กลุ่มการเมือง พฤติกรรมของนักการเมือง ประวัติพรรคการเมือง รัฐสภา คณะรัฐมนตรี องค์กรภาคประชาชน และข้อมูลเกี่ยวกับผู้ดำรงตำแหน่งในคณะกรรมการและผู้บริหารระดับสูงในองค์กรอิสระ รัฐวิสาหกิจ ส่วนราชการ กระทรวง ทบวง กรม ศาลยุติธรรม และสำนักงานตำรวจแห่งชาติ เป็นต้น
                การนำเสนอข้อมูลของ www.in.th นั้น ผู้ที่จะเข้าไปชมคือบุคคลทั่วไป แต่เนื่องจากการจัดลำดับชั้นของข้อมูลมีหลายชั้น จึงต้องสมัครเป็นสมาชิก หากเป็นสมาชิกพิเศษจะมีค่าใช้จ่ายปีละ ๒๐๐ บาท ซึ่งจะได้รับเชิญให้เข้าร่วมกิจกรรมและมีเอกสารรายงานความคืบหน้าหรือข่าวสารใหม่ ๆ รวมทั้งเอกสารทางวิชาการที่จัดพิมพ์เผยแพร่ด้วยเงินของโครงการ 
            ภาคีเครือข่ายประกอบด้วยศูนย์ข้อมูลนักการเมืองไทย สมาคมองค์กรสาธารณประโยชน์เพื่อสังคมไทยเข้มแข็ง องค์กรเพื่อความโปร่งใสในประเทศไทย เครือข่ายประชาชนต้านคอร์รัปชั่น โครงการศูนย์ติดตามประชาธิปไตยไทย บริษัทสยามอินเทลลิเจนซ์ยูนิต จำกัด และเครือข่ายสื่อภาคประชาชน ๗ ภูมิภาค ส่วนผู้สนับสนุนโครงการนี้คือ สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.)
               


เข้าชม : 4055


ข่าวสารประชาสัมพันธ์ 5 อันดับล่าสุด

      มองประเทศไทยในแง่ดี (36) 19 / พ.ย. / 2556
      มองประเทศไทยในแง่ดี (25) 30 / พ.ค. / 2555
      ประมวลกฎหมายอาญามาตรา 112 21 / เม.ย. / 2555
      มองประเทศไทยในแง่ดี (23) 8 / มี.ค. / 2555
      มองประเทศไทยในแง่ดี (22) 15 / ก.พ. / 2555


panerai replica omega replica Replik Omega Uhren breitling replica watches bvlgari replica watches
องค์กรกลาง
มูลนิธิองค์กรกลางเพื่อประชาธิปไต?/font>

บ้านมนังคศิล?514 ถนนหลานหลว?เขตดุสิต กรุงเทพฯ 10300
โทรศัพท์ : 0-2280-5384-5, 0-26283808 โทรสาร 0-2280-5386, 0-2628-3809

 

 • hublot replica
 • hublot big bang replica
 • rolex replica
 • breitling replica
 • replica montre
 • rolex replique
 • replique breitling
 • replique omega
 • replique hublot big bang
 • montre replique tag heuer
 • hublot replica
 • hublot big bang replica
 • rolex replica
 • breitling replica
 • fake breitling
 • omega replica
 • replica watches
 • swiss replica watches
 • fake watches
 • gucci replica